عناوین اخبار واطلاعیه ها

کارگاه های جنبی

 

 

کارگاه های جنبی سومین کنفرانس تازه های سلولی و مولکولی و اولین سمپوزیوم ژنومیکس و پروتئومیکس

ردیف

عنوان کارگاه

مدرس اول

هزینه (ریال)

هزینه برای دانشجویان (ریال)

ظرفیت کارگاه (نفر)

خلاصه مباحث کارگاه

1

آنالیز ژل دو بعدی در پروتومیکس

دکتر محمد ضعیفی زاده

300000

200000

20

قبل از ظهر تئوری

بعد از ظهر عملی

2

کاربرد تئوری بیزین در ژنتیک

دکتر صادق علیجانی

300000

200000

20

قبل از ظهر تئوری

بعد از ظهر عملی

3

کارگاه  طراحی  پرایمر و پروب

دکتر رضا میرنژاد / دکتر کیوان رجبعلی زاده

300000

200000

20

اشنائی با BLAST، طراحی پرایمر با نرم افزار Primer3، اشنائی با نرم افزار ، oligoanalyzer ، اشنائی با نرم افزار
 
In silico ......

4

Next generation sequencing

دکتر کیوان رجبعلیزاده /  دکتر رضا میرنژاد

300000

200000

20

مقدمه ای بر علم بیوانفورماتیک- آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی بیوانفورماتیک- آشنایی با مفهوم بلاست و صحت و دقت آن- شناسایی پروموترها و بررسی sequence consensuses - ......

5

تشخیص سریع مولکولی میکرارگانیسم ها

دکتر رضا میرنژاد

300000

200000

20

اشنائی  تکنیک های مولکولی پیشرفته جهت شناسائی میکرارگانیسم ها

6

کارگاه تئوری و عملی جداسازی و کشت سلولهای اسپرماتوگونیا

دکتر مصطفی اشرفی اوصالو

300000

200000

20

1- آشنایی با سلولهای بنیادین

2- اسپرماتوژنزیس

3- سیستمهای کشت مورد نیاز

4- دایسکت عملی بیضه گوسفند مغانی

 

* ظرفیت کارگاه محدود می باشد.

* در صورتیکه حداقل 15 نفر شرکت کننده باشد کارگاه برگزار می گردد. 

* برای دانشجویان ارائه کارت دانشجویی الزامی می باشد.

* هزینه کارگاه را به شماره حساب 0107073250007 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واریز فرمایید و فیش بانکی را در بخش مربوطه آپلود نمایید.


ورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1396/07/10
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1396/07/18
  • کنفرانس1396/07/26