عناوین اخبار واطلاعیه ها

مجلات

 

 

مجلات همکار در سومین کنفرانس تازه های سلولی و مولکولی و اولین سمپوزیوم ژنومیکس و پروتئومیکس

ردیف

عنوان مجله

اعتبار

هزینه چاپ (ریال)

شاپای/ISSN

سایت مجله

1

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی  مولکولی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

فصل نامه علمی - پژوهشی

رایگان

2228-5458

http://ncmbjpiau.ir

2

متعاقباً اعلام می گردد.

 * مقالات برگزیده در مجلات فوق انتشار می یابند.

 


ورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1396/07/10
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1396/07/18
  • کنفرانس1396/07/26