عناوین اخبار واطلاعیه ها

شماره حساب سومین کنفرانس ملی تازه های سلولی و مولکولی و اولین سمپوزیوم ژنومیکس و پروتئومیکس

شماره حساب سومین کنفرانس ملی تازه های سلولی و مولکولی و اولین سمپوزیوم  ژنومیکس و پروتئومیکس

 0107073250007 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی 


ورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1396/07/10
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1396/07/18
  • کنفرانس1396/07/26