عناوین اخبار واطلاعیه ها

راهنمای نگارش مقاله

تاریخ ثبت: 1396/06/14

    مقالات بصورت چکیده مبسوط در3 الی 5 صفحه ارسال گردد.. مقالاتی که طبق راهنمای نگارش مقاله ، در قالب مقاله موجود در سایت ارسال نگردد ترتیب اثر داده نخواهد شد و به داوری ارسال نمی گردد.


نظرات کاربرانورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1396/07/10
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1396/07/18
  • کنفرانس1396/07/26