عناوین اخبار واطلاعیه ها

تمدید دریافت چکیده مبسوط مقالات

تاریخ ثبت: 1396/06/07

 طبق تصمیمات اتخاذ شده، زمان ارسال چکیده مبسوط تمدید گردید.

زماانبندی به شرح ذیل می باشد:

دریافت چکیده مبسوط مقاله 10 مهر ماه  1396

اعلام نتایج 15 مهر ماه 1396

مهلت ثبت نام 18 مهر ماه 1396

زمان برگزاری کنفرانس 26-27 مهرماه 1396


نظرات کاربران


  • هنگامه دشتی رحمت آبادی :
    1396/06/09
    داوری زود هنگام مقاله


ورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1396/07/10
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1396/07/18
  • کنفرانس1396/07/26